en-USsv-SE

Aktuellt från Pimmas Släktförening r.f.

 

Släktträffen 18.07.2015: strålande värme, nyfikenhet och gemenskap.

Nu startar vi arbetet med vision 2020.

Konkreta utvecklingsområden:

  • en fullödig hemsida - Pimmas Släktförening r.f.
  • släktregistret fullständigas för medlemmarnas kontinuerliga användning.
  • en levande Facebook.
  • en galleria till glädje för alla.
  • utveckla ledningsgruppen till ett fungerande nyskapande organ för föreningens framtid