en-USsv-SE

Föreningens kontaktuppgifter.

Ledningsgruppen

Kontaktperson Ansvar Telefon email
Janne Björklund Ordförande +358 50 5575 338 janne.bjorklund@netikka.fi
Mats Häggvik Information /
internet
+358 45 965 3456 mats.haggvik@netikka.fi
Ann-Helen Ståhl Festkommitte +358 50 5571 038 ann-helen.stahl@netikka.fi
Liliann Lolax Festkommitte  +358 50 597 2121 liliann.lolax@bob.fi 
Yngve Lolax Festkommitte +358 40 961 9464 yngve.lolax@gmail.com
Margareta Lindell Sekreterare +358 6 347 0240 margareta.lindell@netikka.fi
Roger Häggblom Ekonomi +358 6 322 2333 roger.haggblom@netikka.fi