en-USsv-SE

 

 

K Å S E R I  /  S K R Y T E R I

(Skrivet på 1990-talet / Martin Nordman)

 

I Petalax by’an, jenn har vi ju no

mytji meir än ni kan tro

Fleira tusen tonnland jool

fiskvatten- sjärrgåål, å vacker skog.

 

Hossböndren- teij, ji ju herrar jänn

börschan ha di, stinn spänd

I buran finns rävan, å minkan å sjubban

traktorar- å bilar, å båt har gubban.

 

Husmor i Petalax, in prydna föö goålin

on halder ju ordning, på gobbin å boonen

Grann som in brud, å glad som in lärk

ji on ju närmast, i underverk.

 

Petalax flickor, ji tie-i-topp

strålande ögon, me blinkande lock

Passlit me kurvor, å armar å bein

flörtar å lockas, men kan å säij nej.

 

Petalax poikan, di kan å di ork

å all ov dom veit, hur an öppnar in kork

Me flickor från grannbyan, har di besvär

ni veit hur’e ji, tå in utbyss vaal kär.

 

Jaktin i Petalax, gaar bara bra

vi sjuuter ju sjölv, men jäveer åt ti ar

Si vi har ju där heim, bådi rexa å frusi

å tjälgan vaal arg, om vi drar heim föö mytji.

 

Me fistje jeä alisan, teär säljar vi bort

teijde leänger å välkan, å jäteer teijde kort

Å suompan ji råga, så låtjen star å gleäs

preciss som tå tjälganas, deejin ska jeäs.

 

Pengar he har vi, men vill ju ha meir

men tänk om’e ji, som foltje nu säir

Ä bankor i Petalax, ji packa å foll

så får di na meir, tå gaar di åkoll.

 

Me intelligensen, har vi’a bra

me läsas å skrivas, å data på band

Vi halder ju skolor, åt vår, å-åt ar’as

så vete kan väx, ov allt som fööklaras.

 

Å foltje från ar byar, komber ju hit

föö ti lär’se ov oos, vi ji ju ELIT

Vi hoppas ju all, ska få klart i sin knopp

e’Petalax ji bäst, ja reint ov i topp.