en-USsv-SE

Verksamheten innehåller

 

  • utveckla, arbeta och verka för samhörigheten i Pimmas Släktförening r.f. På varierande sätt bekantgöra medlemmarna i Släktern Thors och Grägg (Smeds) med sina anfäder, deras uppväxt, liv och leverne.
  • ägna speciellt intresse för våra kommande ungdomar.
  • bekantgöra medlemmarna i Petalax bys olika tidsskeden och delta i Petalax bys utveckling.
  • hålla Pimmas Släktträd - Register ajour med tiden via hemsidan.
  • uppmuntra till kontakt och information via Facebook
  • upprätta en fungerande Ledningsgrupp
  • ordna Pimmas Släktträff vart 5:e år, inkluderande lagliga förhandlingar.
  • hantera föreningens ekonomi över 5-årsperioderna